Evijärven rippikirjahakemistoEvijärven Rippikirjahakemiston tarkoituksena on helpottaa rippikirjoihin merkittyjen talojen asukkaiden löytymistä.

Hakemisto on taulukko.

Vasemmassa laidassa, ensimmäisessä sarakkeessa on lueteltu Evijärven kylät (jakokunnat) siten kun ne määritelty Isojaossa 1800-luvun jälkipuoliskolla. Kortesjärven Purmojärvenkylä on otettu mukaan siinä laajuudessa kuin se mainitaan Evijärven seurakunnan yhteydessä. Toisessa sarakkeessa on mainittu kylissä sijaitsevat talot pääosin siinä järjestyksessä kuin ne Rippikirjoissa mainitaan.

Ylimmällä vaakarivillä on mainittu rippikirjaniteet, joissa Evijärven talot on mainittu. Evijärven talot on kirjattu neljään Lappajärven seurakunnan niteeseen vuosilta 1694…1759. Tosin Isonvihan aika 1707… 1727 puuttuu. Evijärven seurakunnan perustamisesta 1760 alkaen tapahtumat on kirjattu vuoteen 1899 asti.

Taulukon ruutuihin on jokaisesta niteestä kirjattu kutakin taloa koskevat sivukuvien numerot. Näiden numeroiden oikealla puolella olevaa risuaitaa (#) napauttamalla näyttöön latautuu kuva ensimmäisestä sivusta. Seuraavalle sivulle pääsee napauttamalla esillä olevassa sivukuvassa olevaa Seuraava-nappia.

Risuaitoja (#) napauttelemalla voi seurata saman talon tietoja nidesarjassa.

Evijärven rippikirja 1760-1783 on yksi rippikirjanide, johon on kirjattu kolme vuosijaksoa: 1760-1765, 1766-1771 ja 1772-1783. Lisäksi tämä nide sisältää keskenjääneen henkilöluettelon.
Tässä hakemistossa kyseiset vuosijaksot on - hakemisen helpottamiseksi - erotettu pääsääntöisesti omiksi sarakkeikseen.
On kumminkin huomattava, että uuden kappelin paimen ei ole vielä tuntenut seurakuntaansa ja on tehnyt lisäkirjauksia ja korjauksia sivujen tyhjiin tiloihin. Tästä johtuen saman talon asukkaita voi löytyä eri vuosijaksolta sivun ylä- ja alaosasta ja sivun keskeltä, lisäksi myös eri sivuilta.
Kaikkia muutoksia ja lisäyksiä ei ole kirjattu tähän hakemistoon, joten jos jotakin on hukassa, niin etsikää muilta sivuilta.

Parannusehdotuksia voi lähettää sähköpostiin huolto (kissanhäntä) evijarvensukututkijat.fi

Selityksiä, lyhenteitä:
  nb = nyb = nybyggare = uudisasukas
  Katso myös pääsivulla olevia
lyhennysluetteloita.
 
Avuksi "Henkikirjoista" osan viittausia etsittäessä: Sisällysluettelo "Henkikirjoissa 1674-1696 esiintyvät Evijärven kylien ja Purmojärven kylän asukkaat" .
  Rippikirjojen osalta numerot viittaavat SSHY:n valokuvien kuvanumeroihin (ei siis rippikirjan sivunumeroon).
  Merkintä jossa kaksi lukua on erotettu toisistaan väliviivalla (esim. 54-61) tarkoittaa sitä että tietoa löytyy kuvasta 54 aina kuvaan 61 asti.
  Risuaita-merkistä löytyy ensimmäinen kuva.
  SSHY:n  kuvissa edetään sitten painamalla sivun oikeassa yläkulmassa olevaa "Seuraava-nappia".
  Pilkulla erotetut luvut (esim. 14, 44) tarkoittaa että tietoa on kuvassa 14 sekä kuvassa 44. Molemmille kohdille on oma risuaitansa.

Taulukkoa on päivitetty 24.10.2013
EVIJÄRVEN RIPPIKIRJAHAKEMISTO, versio 2013_10_24_A, tekijä: Johannes Kupila & kumppanit

Henkikirjoista Lappajärven rippikirjoista Evijärven rippikirjoista
Kylät Talot 1674-1696 1694-1707 ISOVIHA 1728-1738 1739-1751 1752-1759 1760-1765 1766-1771 1772-1783 Asukasluettelo 1784-1797 1799-1805 1806-1812 1813-1819 1820-1828 1829-1835 1836-1845 1846-1852 1853-1861 1862-1868 1869-1878 1879-1889 1890-1899
Enankylä
fEnankylä SöderEna 13 # 91 # f 75 # 178 # 151-152 # 13 # 43 # 100 # 204 # 54-61 # 65-70 # 83-85 # 66-71 # 69-73 # 73-76 # 25-33 # 2-14 # 2-15 # 2-14 # 2-25 # 2-23 # 1-24 #
Enankylä NorrEna 14 # 92 # f 76 # 179 # 153-154 # 14 # 44 # 106 # 209 # 62-66 # 74-75 # 86-90 # 72-76 # 74-79 # 77-83 # 34-42 # 15-27 # 16-29 # 15-29 # 26-50 # 24-44 # 25-41 #
Enankylä Joutsenf

179 # 155 # 15 # 45 # 92 # 198 # 42 # 44-45 # 49-50 # 44 # 42 # 54 # 43-45 # 28-31 # 30-32 # 30-31 # 51-55 # 45-52 # 42-52 #
Enankylä Torpat /itsellisetf

112 #

99 # 83-84 # 86-87 # 91-92 # 46 #

56 #


Evijärvenkylä
fEvijärvenkylä Nyborg, Furunäs, Honkiniemif

21 # 21 # 96 # 201 # 46 # 2 # 4-5 # 2 # 2 # 2 # 3 # 33 # 33 # 33-40 # 57-59 # 53 # 53 #
Evijärvenkylä SöderKultalahti 10 # 95 # f 79 # 182 # 167 # 23 # 18, 23 # # 80 # 182 # 28-31 # 26-32 # 31-34 # 28-30 # 24-26 # 36-39 # 4-9 # 34-40 # 34-40 # 41-46 # 60-79 # 54-66 # 54-71 #
Evijärvenkylä NorrKultalahti>Kultalahti 2 # 95 # f 80 # 182 # 168 # 23 # 50 # 61 # 163 # 5-7 # 6-8 # 8-10 # 6-8 # 6-7 #

10-13 # 41-46 # 41-47 # 47-49 # 80-92 # 67-74 # 72-80 #
Evijärvenkylä Kultalahti>Pundarn>Vattuahof169 # 24 # 50 # 91 # 197 # 41 # 43 # 48 # 43 # 40-41 # 52-53 # 14-15 # 47-49 # 48-49 # 47-49 # 93-98 # 75-77 # 81-83 #
Evijärvenkylä Soinbackaf55 # 61 # 54 # 51 #

16 # 50 # 50 # 50 #

78 # 84 #
Evijärvenkylä NorrKniivilä 9 # 94 # f 78 # 181 # 165 # 22 # 49, 51 # # 79 # 181 # 26-27 # 27-28 # 29-30 # 26-27 # 22-23 # 34-35 # 17-18 # 51-54 # 51-55 # 51-55 # 99-106 # 79-86 # 85-99 #
Evijärvenkylä Rävämäki>Hannulaf

53 nb # 52 nb # 58 # 51 # 48 #

19 # 55 # 56 # 56 # 107-108 # 87 # 100 #
Evijärvenkylä SöderKniivilä>Kniivilä 1 # 94 # f 79 # 181 # 166 # 22 # 49 # 58 # 160 # 2-4 # 3-5 # 5-7 # 3-5 # 3-5 # 3-6 # 20-24 # 56-61 # 57-64 # 57-65 # 109-121 # 88-96 # 101-109 #
Evijärvenkylä Kylän lopullaf203 # 51 #67-72 #122-123 # 97 # 110 #
Evijärvenkylä Torpare och inhysn.f 87-88 # 189-192 # 180-182 #97 # 202 # 52 # 60-62 # 73-79 # 60-65 # 59-68 #

fHaapajärvenkylä
fHaapajärvenkylä Sironen 21, 22 # # 97 # f 81 # 183 # 172 # 25 # 51 # 124 # 228 # 73-75 # 83-85 # 100-102 # 85-87 # 88-90 # 93-96 # 47-51 # 62-68 # 65-70 # 66-73 # 124-137 # 98-108 # 111-121 #
Haapajärvenkylä Vertanen 23 # 98 # f 81 # 184 # 173 # 28 # 53 # 127 # 229 # 76-78 # 86-88 # 103-105 # 88-89 # 91-92 # 97-99 # 52-55 # 69-73 # 71-75 # 74-78 # 138-146 # 109-116 # 122-134 #
Haapajärvenkylä Kautiainen 24 # 99 # f 82 # 184 # 174-175 # 26 # 52 # 129 # 240 # 79-81 # 89-91 # 106-108 # 90-92 # 93-95 # 100-103 # 56-61 # 74-78 # 76-83 # 79-88 # 147-163 # 117-130 # 135-148 #
Haapajärvenkylä Lassila 25 # 101 # f 82 # 185 # 176 # 27 # 52 # 133 # 230 # 84 # 92-93 # 109-110 # 93-94 # 96-97 # 104-105 # 62-63 # 79-82 # 84-87 # 89-92 # 164-172 # 131-136 # 149-156 #
Haapajärvenkylä Kuppar>Lassila>Laurila 26 # 100 # f 83 # 185 # 177 # 27 # 53 # 132 #

82 # 94-95 # 111-112 # 95-96 # 98-99 # 106-108 # 64-67 # 83-86 # 88-91 # 93-96 # 173-178 # 137-141 # 157-162 #
Haapajärvenkylä Mustajärvi 27 # 96 # f 80 # 183 # 171 # 24 # 50 # 134 # 231 # 85 # 96 # 113 # 97 # 100 # 108-109 # 68-69 # 87-89 # 92-94 # 97-99 # 179-184 # 142-145 # 163-166 #
Haapajärvenkylä Kuivasniemif

24 # 51 # 135 #

87 nb # 97 # 114 # 98 #

110 # 70-71 # 90-91 # 95-96 # 100-101 # 185-187 # 146-147 # 167-168 #
Haapajärvenkylä Kylän lopullaf

28 # 28 # 136 #

88 # 98 # 115 # 99 # 102 #

72-73 # 92 #

102 # 188 # 148 # 169 #
Kylät Talot 1674-1696 1694-1707 ISOVIHA 1728-1738 1739-1751 1752-1759 1760-1765 1766-1771 1772-1783 Asukasluettelo 1784-1797 1799-1805 1806-1812 1813-1819 1820-1828 1829-1835 1836-1845 1846-1852 1853-1861 1862-1868 1869-1878 1879-1889 1890-1899
Jokelankylä
fJokelankylä Lassila 5 # 87 # f 73 # 175 # 144 # 7 # 7 # 67 # 168 # 13-14 # 14-15 # 17-18 # 15-17 # 13-14 # 19-21 # 74-76 # 93-95 # 97-100 # 103-106 # 189-197 # 149-153 # 170-174 #
Jokelankylä Uusitalof

77 # 96-97 # 101-102 # 107 # 198-199 # 154 # 175-176 #
Jokelankylä Åby eller Kammarbacka 6 # 86 # f 73 # 175 # 142-143 # 6 # 69 # 170 # 170 # 16-17 # 16-18 # 19-20 # 18 # 15-16 # 22-24 # 78-81 # 98-101 # 103-106 # 108-112 # 200-207 # 155-163 # 177-185 #
Jokelankylä Vähälassilaf178 # 8 # 8 # 111 # 216 # 72 # 81 # 97 # 81 # 84 # 89 # 82 # 102-104 # 107-108 # 113-115 # 208-211 # 164-166 # 186-189 #
Jokelankylä Kupila 4 # 85 # f

174 # 135 # 5 #

65 # 167 # 11-12 # 13 # 15-16 # 13-14 # 11-12 # 16-18 # 83-85 # 105-110 # 109-115 # 116-122 # 212-225 # 167-178 # 190-205 #
Jokelankylä Nabb>Ketof179 #

188 # 33-34 # 34, 82 # # 37, 98 # # 33, 82 # # 30 # 90 # 86-88 # 111-113 # 116-118 # 123-124 # 226-231 # 179-181 # 206-208 #
Jokelankylä Girs 3 # 84 # f 72 # 174 # 139-140 # 4 # 4 # 63 # 165 # 8-10 # 9-12 # 11-14 # 9-12 # 8-10 # 11-15 # 89-94 # 114-118 # 119-125 # 125-129 # 232-242 # 182-188 # 209-214 #
Jokelankylä LångGirs> Nabb>Autiof 71 # 173 # 138 # 3 # 3 # 84 # 188 #95 # 119-120 # 126-128 # 130-131 # 243-247 # 189-194 # 215-222 #
Jokelankylä Hanhikoskif59 nb # 71 # 58 # 57 # 66 # 96 # 121 # 129-130 # 132-133 # 248-251 # 195-187 # 223-224 #
Jokelankylä Skerofors>Koski 12 # 83 # f 71 # 173 # 137 # 3 # 40 # 86 # 190 # 35 # 35-36 # 38-39 # 34-35 # 31-32 # 43-44 # 97-99 # 122-125 # 131-135 # 134-137 # 252-261 # 198-200 # 226-228 #
Jokelankylä Ranta-ahof60 # 100 # 126-127 # 136-137 # 138-139 # 262-267 # 201-203 # 229-231 #
Torpat /its
f

101-103 # 128 #268 # 204 # 232 #Kivijärvenkylä
fKivijärvenkylä Storkivi 28 # 111 # f 98 # 198 # 197-198 # 29 # 29, 54 # # 137 # 232 # 89-90 # 114 # 131 # 120 # 121 # 131-132 # 163-165 # 129-131 # 138-140 # 140-144 # 288-300 # 205-213 # 234-243 #
Kivijärvenkylä LillKivi, Pietilä 29 # 112 # f 101 # 198, 199 # # 199 # 30 # 30 # 139 #

90-92 # 115-116 # 133-134 # 121-123 # 122-123 # 133-136 # 166-168 # 132-138 # 141-148 # 145-153 # 301-318 # 214-225 # 244-259 #
Kivijärvenkylä Sauna-ahof

31 # 31 # 142 #

96 # 118 # 136 # 125 # 126 #

169-170 # 139-140 # 149-150 # 154-156 # 319-323 # 226-228 # 261-263 #
Kivijärvenkylä Mängisbackaf120 nb # 138-139 # 128 # 129 # 143 # 171 # 141-142 # 151-152 # 157-158 # 324-327 # 229-231 # 264-267 #
Kivijärvenkylä Paalanen 31 # 113 # f 99 # 200 # 200 # 31 # 54 # 141 #

95 # 117 # 135 # 124 # 124-125 # 137-138 # 172-174 # 143-146 # 153-156 # 159-162 # 328-334 # 232-238 # 268-272 #
Kivijärvenkylä Ruuhinenf140 #

144 # 175 # 147 # 157 # 163-164 # 335-338 # 239-241 # 273-279 #
Kivijärvenkylä Kieliniemi>Niemi 30 # 110 # f 97 # 197, 201 # # 196 # 30 # 54 # 140 # 233, 239 # # 93-94 #

137 # 127 # 128 # 141-142 # 176-177 # 148-149 # 158-159 # 165-167 # 339-344 # 242-246 # 280-284 #
Kivijärvenkylä Pakokangasf150 nb # 160 nb # 168 # 345-346 # 247-248 # 285 #
Torpat /its
f

31 #

143 #

98-100 # 121 # 140 # 129-130 # 130-131 # 145 # 178 #

347 # 249 # 286-287 #
Kylät Talot 1674-1696 1694-1707 ISOVIHA 1728-1738 1739-1751 1752-1759 1760-1765 1766-1771 1772-1783 Asukasluettelo 1784-1797 1799-1805 1806-1812 1813-1819 1820-1828 1829-1835 1836-1845 1846-1852 1853-1861 1862-1868 1869-1878 1879-1889 1890-1899
Kerttuankylä

Kerttuankylä Surma-ahof

113 # 112 # 129 # 116 #

127 #

Kerttuankylä Kankkonen 18 # 115 # f 85-86 # 187 # 162-163 # 17-18, 46 # # 46 # 113 # 217 # 103-104 # 99-100 # 116-117 # 100-101 # 103-104 # 111-112 # 133-134 # 151-156 # 161-165 # 169-173 # 348-356 # 250-259 # 288-298 #
Kerttuankylä Kankkonen>Ahola 19 # 116 # f47 #105-106 # 101-103 # 118-120 # 102-104 # 101, 106-109 # # 113-116 # 135-140 # 157-161 # 166-171 # 174-179 # 357-369 # 260-266 # 299-307 #
Kerttuankylä Karvonen 20 # 114 # f 85 # 186 # 160-161 # 18-19 # 47 # 117 # 221 # 107-110 # 104-107 # 121-124 # 105-110 # 110-112 # 117-121 # 141-148 # 162-169 # 172-178 # 180-188 # 370-384 # 267-276 # 308-319 #
Kerttuankylä Hernesahof

19 # 47 # 121 # Nb 225 # 111-112 # 108-110 # 125-126 # 111-112 #

122 # 149 # 170-171 # 179-181 # 189-191 # 385-394 # 277-284 # 320-328 #
Kerttuankylä SöderHernesaho>Niemif

122 # Nb 226 #

123 # 150-151 # 172-173 # 182-184 # 192-194 # 395-398 # 285-287 # 329-331 #
Kerttuankylä Hästbackaf

99 # Nb 187 # 48 nb # 111 # 127 # 113-114 # 115 # 124-125 # 152-154 # 174-176 # 185-188 # 197, 205 # # 399-407 # 288-292 # 332-336 #
Kerttuankylä Surma-aho>LahtifNb 227 # 38-39 # 39 # 43-45 # 38-40 # 36-38 # 49-50 # 155-156 # 177 # 189 # 200 # 408-411 # 293-296 # 337-341 #
Kerttuankylä Pitkäjärvif

128 # 115 # 116 # 126 # 157-158 # 178-179 # 190-191 # 201-202 # 412-415 # 297-300 # 342-345 #
Kerttuankylä Särsbackaf113 nb # 130 # 117 # 118 # 128 # 159 # 180-181 # 192-193 # 203-204 # 416-419 # 301-303 # 346-348 #
Kerttuankylä Slijp

118 # fKerttuankylä Pirttikangasf196 # 421 # 304 # 349 #
Torpat /its
f

123 #

131 # 118-119 # 119-120 # 129-130 # 160-162 # 182 # 194 # 206 # 420 # 305-306 # 350-351 #Lahdenkylä
fLahdenkylä KerttuKurvi>Dahlbacka 15 # 93 # f 77 # 180 # 159 # 20 # 48 # 108 # 212 #

79 # 82 # 86 # 104-109 # 183-188 # 195-200 # 207-212 # 423-435 # 307-316 # 353-360 #
Lahdenkylä Puotinen (Puodikangas)f

20 # 48 # 94 # 199 # 44 # 48 # 53 # 47 # 44 #

110-111 # 189-190 # 201-202 # 213-215 # 436-441 # 317-320 # 361-364 #
Lahdenkylä Näätälahti>Lahti

115 # f 86 # 188 # 164 # 17 # 45 # 89 # 193 #

84-85 # 112-115 # 191-194 # 203-206 # 216-219 # 442-450 # 321-328 # 365-374 #
Lahdenkylä Krogare>Sulkakoski 17 # 119 # f

188 # 158 # 16 # 16 # 88 # 192 # 37 # 38 # 41-42 # 37 # 34-35 # 47-48 # 116-118 # 195-198 # 207-209 # 220-222 # 451-457 # 329-333 # 375-381 #
Lahdenkylä Kattilakoskifnb 168 # 47 nb # 50 # 55 # 49 # 46 # 58
119-120 # 199-200 # 210-211 # 223-224 # 458-460 # 334-336 # 382-385 #
Lahdenkylä Timonkoski>Timonenf

50 nb # 55 nb # 60 # 53 # 50 # 61 # 121 # 201-202 # 212-213 # 225, 235 # # 461-465 # 337-339 # 386-389 #
Lahdenkylä Anttikoskif

49 nb # 51 # 56-57 # 50-51 # 47 # 59 # 122 # 203-204 # 214-215 # 227-228 # 466-469 # 340-342 # 390-392 #
Lahdenkylä Joensuuf157 # 16 # 17 # 87 # 191 # 36 # 37 # 40 # 36 # 33 # 45-46 # 123-125 # 205-206 # 216-317 # 229-230 # 470-477 # 343-345 # 393-395 #
Lahdenkylä Kurf>Selkäkurf>Peltoniemi 16 # 93 # f 77 # 180 # 156 # 15 # 45 # 110 # 215 #

76-78 # 91-93 # 77-78 # 80-81 # 87-88 # 126-128 # 207-209 # 218-219 # 231-232 # 478-483 # 346-349 # 396-399 #
Lahdenkylä Svedjebacka>Ahof

15 # 15 # 95 # 200 # 45 # 49 # 54 # 48 # 45 # 57 # 129-130 # 210-211 # 220-221 # 233-234 # 484-487 # 350-353 # 400-402 #
Lahdenkylä Juttuniemif

224 # 235 # 222 nb # 226 # 488-491 # 354-355 # 403-405 #
Torpat /its
f

131-132 # 212 #492 # 356 # 406 #
Kylät Talot 1674-1696 1694-1707 ISOVIHA 1728-1738 1739-1751 1752-1759 1760-1765 1766-1771 1772-1783 Asukasluettelo 1784-1797 1799-1805 1806-1812 1813-1819 1820-1828 1829-1835 1836-1845 1846-1852 1853-1861 1862-1868 1869-1878 1879-1889 1890-1899
Sydänmaankylä
fSydänmaankylä Stenbackaf57 nb # 66-67 # 56 # 54 # 63 # 217-218 # 228-229 # 229-230 # 237-238 # 269-275 # 357-360 # 407-410 #
Sydänmaankylä Björkbackaf

53 nb # 53-54 nb # 62-65 # 54-55 # 52-53 # 62 # 219-221 # 230-232 # 231-233 # 239-241 # 276-279 # 361-363 # 411-415 #
Sydänmaankylä Elgbackaf58 nb # 69 # 57-58 # 57 # 65 # 222-223 # 233-234 # 234-235 # 242-243 # 280-283 # 364-367 # 416-419 #
Torpat /its
f236 #284-286 # 368 # 420 #Särkijärvenkylä
fSärkijärvenkylä NyPesonen>Mäkitalof

55 #

192 # 237 # 236 # 244 # 493-496 # 369-370 # 421-422 #
Särkijärvenkylä Brevdragare>Byggar, Pykäri 11 # 88 # f 74 # 176 # 146 # 9 # 40, 42 # # 82 # 184 # 31-32 # 32-33 # 35-36 # 31-32 # 27-29 # 40-42 # 193-196 # 238-243 # 237-242 # 245-250 # 497-511 # 371-378 # 423-431 #
Särkijärvenkylä Pesonen 7 # 89 # f 74 # 176-177 # 147-148 # 9-10 # 41 # 71 # 173 # 18-21 # 19-22 # 21-24 # 19-22 # 17-20 # 25-29 # 197-202 # 244-250 # 243-250 # 251-257 # 512-525 # 379-388 # 432-443 #
Särkijärvenkylä Särkijärvi 8 # 90 # f 75 # 177 # 149-150 # 11 # 41 # 75 # 177 # 22-25 # 23-26 # 25-28 # 23-25 # 20-21 # 30-33 # 203-206 # 251-256 # 251-256 # 258-263 # 526-538 # 389-396 # 444-453 #
Särkijärvenkylä Wistif

207 # 257 # 257 # 264 # 539-540 # 397-399 # 454 #
Särkijärvenkylä Pitkäkangasf

72 # 59 # 58 #

212 # 258 # 258-259 # 265-266 # 541-544 # 400-402 # 455-459 #
Särkijärvenkylä Kivikangas>Kivijärvif

12 # 42 # 93 # 196 # 43 # 46-47 # 51-52 # 45-46 # 43 # 55-56 # 208-209 # 259-260 # 260-262 # 267-269 # 545-552 # 403-405 # 460-463 #
Särkijärvenkylä Tervaskangasf

68 # 57 # 56 #

213 # 261 # 263 # 270 # 553-556 # 406-107 # 464-465 #
Särkijärvenkylä Jospetnäs>Nääsf145 # 12 # 42 # 90 # 195 # 40 # 40-41 # 46-47 # 41-42 # 39 # 51 # 210-211 # 262-263 # 264-267 # 271-274 # 557-565 # 408-412 # 466-471 #
Särkijärvenkylä Pitkäsalof264 # 268-269 # 275-276 # 567-570 # 413-415 # 472-473 #
Torpat /its
f

12 #

214-216 # 265 #571-573 # 416 # 474 #
Kylät Talot 1674-1696 1694-1707 ISOVIHA 1728-1738 1739-1751 1752-1759 1760-1765 1766-1771 1772-1783 Asukasluettelo 1784-1797 1799-1805 1806-1812 1813-1819 1820-1828 1829-1835 1836-1845 1846-1852 1853-1861 1862-1868 1869-1878 1879-1889 1890-1899
Naineet Rengit ja piiatf266-280 # 270-287 # 277-294 #

Naimattomat Rengit ja piiatf143-158 # 140-152 # 155-165 # 225-240 # 281-302 # 288-310 # 295-322 #

Sotilaat
f

148-149 #

153-155 #Rippikoulu 1819-1836f63-64 #

155-156 # 156-180 #Huonekuntia ym 1879 ja 1890: aakkosittain
A,B,D,E,F

2-17 # 2-30 #
G,H,I,J

18-33 # 31-58 #
K

34-59 # 59-91 #
L,M,N,O

60-84 # 92-121 #
P

84-103 # 122-146 #
R,S

104-129 # 147-181 #
T,U,W,Å,Ö
f130-146 # 182-204 #
Purmojärvi
fPurmojärvi Mantela 32 #

f

29 #

128 nb # 119 #

128 # 127 #

179 # 213-214 # 223 # 236 #

Purmojärvi Kontiain 38 # 105 # f 92 # 193 # 187 # 36 # 36 # 150 # 237 # 122 # 123-124 # 142-143 # 132-134 # 134-135 # 147-148 # 180-182 # 215-218 #

Purmojärvi Matoniemif201 # 39 # 39 # 153 #

127 # 127 # 146 # 137 # 138 # 153 # 183 # 219-220 #

Purmojärvi Laukkonen 39 # 109 # f 96 # 196 # 194 # 37 # 37 # 151 #

123-124 # 125-126 # 144-145 # 135-136 # 136-137 # 149-152 # 184-187 # 221-225 # 224-228 #Purmojärvi Försti 36 # 106 # f 93 # 194 # 188-189 # 33 # 55 # 144 # 234 # 114-117 # 122 # 141 # 131 # 132-133 # 146 # 190-191 # 226-227 #

Purmojärvi Storvis 37 # 108 # f 95 # 196 # 192-193 # 34, 37 # # 34 # 146 # 235 # 118-119 #Purmojärvi Lillvisf 96 #

191 # 35 # 35 # 148 # 236 # 120-121 #Purmojärvi Kopparskägg, Jutila 40 # 107 # f 94 # 195 # 190 # 38 # 38 # 152 # 238 # 125-126 #Purmojärvi Westerbackaf

125 nb #Purmojärvi Tyynismaaf

129 nb #Purmojärvi Saarijärvif

197 # 195 # 32 # 32 # 154, 156 # # 241 #

Purmojärvi Kylän lopullaf

39 #

114-117 #

147 #

139 # 154 # 188-189 #Purmojärvi LillPellinen 34 # 102 # f 89 # 192 # 35, 183 # #

56 #

Purmojärvi StorPellinen 33 # 103 # f 90 # 192 # 184-185 #

56 #

Purmojärvi Skottare 35 # 104 # f 91 # 193 # 38, 186 # #

56 #

Purmojärvi Torpat
100 # 189 # 195 # 39 #

155, 158 # #Kylät Talot 1674-1696 1694-1707 ISOVIHA 1728-1738 1739-1751 1752-1759 1760-1765 1766-1771 1772-1783 Asukasluettelo 1784-1797 1799-1805 1806-1812 1813-1819 1820-1828 1829-1835 1836-1845 1846-1852 1853-1861 1862-1868 1869-1878 1879-1889 1890-1899