Ruodutusluetteloita 1627-1669 väliseltä ajalta


Tämä aineisto on kopioitu 2009-lopulla Vaasan maakunta arkiston filmirullilta. Kopioinnissa on saattanut syntyä virheitä.

Evijärvellä 8.7.2013
Johannes Kupila

1627

Rulla och mantals Längd i Pedersöre Sochn

VMA/WA773


1627

mnt

Suhde

Nimi

ikä

no

huom

Alajärvi

1/3


Philipus Keisar

65

0

siuklig


1/4


Mårten Hindersson

64

01/4


Mårten Laukonen

63

0

Tomas Mårtensson

26

0

starblind


1/2


Hindrich Hinderssonn

28

1

Matz Grelsonn

20

21/6


Erich Jörensson

26

31/4


Peer Torph

64

0

Tomas Peerssonn

34

41/4


Simon Jacobsson

28

51/4


Matz Jönasson

64

0
son

Mårten Matzsson

24

6

tarmloph


1/4


Marcus Eskell

27

71/4


Peer Peerssonn

26

8
broder

Oluff Peersson

24

92/3


Peer Larsson

66

0
son

Peer Peersson

34

0

ofärdig


1/6


Grels Peersonn

65

0
knecht

Matz Grelssonn

26

10

i Lehtimäki


1/1


Lars Jacobsson

38

1
broder

Peer Jacobsonn

36

21/3


Hindrich Grelsson

30

33/4


Jöns Peersson

40

41/4


Lars Simonssson

43

51/2


Marcus Anderssonn

64

01/2


Matz Andeerssonn

48

0

räf af Biörn


3/4


Oluff Jacobssonn

50

0

siuklig
Erich Oluffsonn

26

6
son

Jacob Oluffsonn

24

73/4


Mårten Anderssonn

61

0

Anders Mårtenssonn

27

83/4


Marcus Grelssonn

50

93/4


Matz Oluffsonn

40

0

ofärdig


1/4


Eskell Peerssonn

65

0

suag


1/2


Jöns Larssonn

43

0

siuklig


1/2


Matz Jönsson

64

0
son

Jöns Matzsonn

30

101/2


Peer Pålssonn

40

0

ofärdig


1/4


Grels Anderssonn

40

1

ErichAnderssonn

20

21/4


Simon Anderssonn

60

0

g knechtsån

Bertill Simonssonn

30

3


Winndall

1/1


Peer Oluffssonn

66

0

Marcus Håkansson

26

4

Jacob Håkanssonn

24

0

siuklig


1/4


Erich Markusson

30

53/2


Mårten Strang

26

6

Peer Andersson

24

7

knecht, i Windall


1/3


Mårten Spangar

16

82/3


Marcus Spangar

40

91/1


Matz Larsson

38

0

siuklig
Lars Matssonn

30

10

Tomas Matsson

26

1

Blusij Jonnssonn

64

0


Sauby

1/4


Matz Franssonn

32

0

siuklig


1/4


Oluff Nysonen

64

0

Lars Nysinen

26

24/3


Påuell Tarwon

30

3
broder

Måns Tarwon

34

01/4


Söfring Peersson

65

0
sån

Matz Söffrigsson

36

4

Erich Söffringssonn

30

53/4


Påuell Påuelssonn

40

63/4


Jöns Påuelsonn

43

0

siuklig
Hindrich Larssonn

30

7

wederlagg


3/4


Oluff Kiärnä

64

0

siukligsån

Andeers Oluffssonn

30

0

siukligsån

Simon Oluffssonn

28

81/4


Marcus Jacobssonn

30

9
knecht

Bertill Matzsonn

17

105/4


Simon Hytinen

36

1
broder

Joseph Hytinen

30

21/3


Oluff Hytinen

38

31/3


Oluff Timonen

65

0

ofärdig


3/4


Påuell Timonen

70

0

Haans Pålssonn

26

4

siuklig

Ewijerff

1/1


Clas Andersson

66

0

siukligson

Erich Classon

45

5

siukligson

Anders Erson

26

61/1


Marcus Larssonn

40

7

ofärdig


1/2


Oloff Pesonen

65

0

döff
Clas Oloffsson

20

81/3


Michel Oluffsson

40

91/4


Marcus Clarssonn

24

10

knecht, i Effierfby ????
Mårten Clarssonn

20

11/2


Lars Oluffsson

50

0

ofärdig


1/2


Hans Andersson

45

2

knecht


3/4


Oluff Andersson

20

33/4


Oluff Gers

63

0

ofärdigson

Matz Girs

18

41/8


Tomas Jonsson

38

51/1


Oluf Marcusson

56

0

siukligsån

Jöns Oluffsson

20

61/1


Oluff Marcusson

65

0

siuklig
Matz Oluffsson

40

0

siuklig
Erich Oluffssonn

28

71/4


Anders Hanssonn

64

0
son

Hans Andersson

16

83/4


Matz Kurff

64

0

siukligson

Anders Matsonn

18

9


Hapaierff

3/2


Lars Larsson

63

0

siuklig
Lars Larsson

40

10
son

Hindrich Larssonn

36

0

ofärdig


1/1


Hindrich Matsson

40

0

siuklig


1/1


Hindrich Erssonn

26

1

Hindrich Larsson

20

22/3


Anders Olufssonn

30

3

Eskell Olufssonn

67

0

siuklig


1/4


Lars Biärsson

64

0

ofärdig
Tomas Larssonn

28

4

Hindrich Larsson

20

51/5


Sifredh Larsson

30

6

Nybyggiar


1/2


Lars Peersson

70

0

siurögderson

Matz Larsson

34

7

ofärdig


1/3


Peer Condioinen

45

01/2


Knut Matsson

43

8

ofärdig


1/1


Peer Matssonn

40

91/5


Tomas Olufsson

30

0

siuklig


1/2


Matz Matssonn

66

0

Mårten Erssonn

30

101/2


Marcus Jonsson

26

11/1


Hindrich Månsson

68

0

siuklig
Hans Anderssonn

30

2

wederlagsman


1/4


Peer Pelloinen

64

0

siuklig


1/4


Simon Peerssonn

63

0
mågh

Anders Andersson

30

31/1


Oluff Karff

40

4

stenblindhbroder

Eskell Peersson

20

5
broder

Matz Peersson

21

65/4


Clämet Kank

65

0

siukligson

Clämet Clämetsson

35

7

Matz Clämmetssonn

26

0

ofärdig


1629

Een Wiss Rulla på Mans Personer i Pedesöre sochn efter 12 Mans Ransökning

VMA/WA447

1629

mnt

Suhde

Nimi

Ikä

no

huom

Alajerffåå

1/2


Anders MatzonHKMs diur skyttar


1/2


Staffan MatzonHKMs diur skyttarson

Eskil StaffanzonHKMs diur skyttardrengh

Anders PeerzonHKMs diur skyttar, knecht


1/2


Oluf MatzonHKMs diur skyttarson

Matz OllsonHKMs diur skyttar


1/3


Philipus Keisar


0

uthgamall, siukligh


1/4


Mårtten Lauckoinen


0

uthlefuat, gamallson

Thomas Mårttenzonstennblind


1/4


Peer Tårp


0

gamall, siuklighson

Thomas PeerzonErich Grelzonknecht för den tredde rotten


1/4


Simon Jacobzon

1/4


Matz Jönzon


0

utlefuat, siuch, uthgamallson

Mårten MatzonInfinner ???


1/4


Marcus Eskilzonsiukligh


3/4


Peer Peerzon


broor

Oluf PeerzonErich Eskilzonknecht


2/3


Peer Larzon


0

siukligh, xxgamallson

Peer Peerzonxxmågh

Matz Matzonknecht 1627


1/6


Grels Peerzon


0

siukligh, uhthgamallson

Matz Grelzonknecht 1623


1/1


Lars Jacobzonofärdig i robenet, gamallbroor

Peer Jacobzon

1/3


Henrich Grelzon

3/4


Jöns Peerzon


drengh

Simon Clarzon

1/4


Lars Simonzonsiukligh


1/2


Marcus Anderszon


0

utlefuat gamal knecht, xxx


1/2


Matz Anderzonrifuin af en Björn


3/4


Oluf Jacobzonsiuklighson

Erich Ollzon


son

Jacob Ollzonk 1627


3/4


Mårtten Anderszongamal knechtson

Anders Mårttenzon

3/4


Marcus Grelzon

3/4


Matz Ollzonofärdig i robene


1/4


Eshill Peerzonk 1627, sugh syntter, gamal ???


1/2


Jöns Larzon

1/2


Marz Jönzonsiukligh, gamalson

Jöns Matzon

1/2


Peer Pålzonstången af oxen


1/4


Grel Anderzonsiuklighbroor

Erich Anderzonknecht


1/4


Simon Anderzon


0

uthleuat, gamal knecht
Bertill Simonzonk 1627

Windaall

1/1


Peer Ollzon


0

siukligh, xxson

Marcus Hokonzonk 1625son

Jacob Hokonzon

1/4


Erich Marcuzonk 1628


3/2


Mårtten StranghHKMs diurskyttbroder

Anders StranghHKMs diurskytt, k 1627


1/3


Mårtten Spangarsiukligh


2/3


Marcus Spangarsiukligh, gamall knechtson

Lasse Matzonk 1626son

Thomas Matzon

1/1


Blusiius Jönssongamall knecht, uthlefuatson

Mårtten Jönssonxxxxxx
Sauby

1/4


Matz Franzonxxx xxx


1/4


Lasse Ollzonxxx, knechtmågh

Erich Grelzon

4/3


Påuel Tarwåinenganska siukligh
Måns Tarwåinenganska siuklighmågh

Erich Ollzon

3/4


Söfring Peerzon


0

siukligh, uthlefuat gamalson

Matz Söfringzonsiuklighson

Erich Söfringhzon

3/4


Påuel Pålzonsiukligh


3/4


Jöns Påwelzonsiukligh


3/4


Oluf Kärnosiuklighson

Anders Ollzon


son

Simon Ollzonofärdig i robenen


1/4


Marcus Jacobzon

5/4


Simon HytiäinenJoseph Hytiäinen

1/3


Oluf Hytiäinnen

1/3


Oluf Timoinenofärdigh i robenet


3/4


Påel Timoinen


0

siuklig, gamal kson

Hans Pålzonsiuchligh

Effwijärff

1/1


Clees Anderzon


0

siukligh, gamallson

Erich Claezonknecht, siuklighson

Carl Claezon

1/1


Marcus Larzonofärdigson

Hans Grels ???

1/2


Oluf Pesoinendöffson

Oluf Ollzon

1/2


Påuel ÅtermainenHKMs diurskyttaredreng

Erich Ollzonknechtdreng

Eskill SimonzonOluf Marcuzon

1/3


Michel Ollzon

1/4


Mårtten Claezon

1/2


Lasse Ollzonofärdig i robenet


1/2


Hans Anderzonsiukligh


3/4


Oluf Anderzon

3/4


Oluf Girsssvagh synterson

Matz Girssknechtson

Anders Girss

1/8


Thomas Jönzon


01/1


Oluf Hanzonsvagh siunterson

Anders Ollzon

1/1


Oluf Marcuzonsiuklighson

Matz Ollzonär xxx siukligh
Erich Ollzon

1/4


Anders Hanzonk 1626


3/4


Matz Kurf


0

siukligh, gamallson

Anders Matzonk 1625

Hapaiärff

3/2


Henrich Larzonofärdihg i robenetbroder

Anders Larzon

1/1


Henrich Matzonsiukligh


1/1


Henrich Erzon

2/3


Anders OllzonHans Ollzonknecht
Eskill Ollzon


0

siukligh, gammall


1/4


Lasse Björnzonsiukligh, gamallson

Thomas Larzonk 1625 legde
Sigfred Larzzonnybyggare, been brytit


1/2


Lasse Peerzonsiurögder, utgamall, gåår mz kryckiorson

Matz Larzonofärdigh i benen


1/3


Peer condiainenxxx står honom


1/2


Knut Matzonofärdig i benen


1/1


Peer Matzon

1/2


Mårtten Erichzon

1/2


Marcus Jönzonk 1627


1/1


Henrich Månzonk 1625, ganska siukligh


1/4


Peter Palainensiukligh


1/4


Simon Peerzon

1/1


Oluff Karfwistarblindbrodren

Eskill Peerzon

5/4


Clemet Kanckoinensiukligh, gamallson

Clemet Clemetzon


son

Matz Clemetzonsuag siunter


1630

Een Wiss Rulla På Mans Personer i Pedersöre Sochn....

VMA/ WA773


1630

mnt

Suhde

Nimi

ikä

no

huom

Alijärffåå

1/2


Staffan MatzonHKMtz diurskytterson

Eskil StafuansonOnko ?


1/2


Olof MatzonHKMtz diurskytterson

Matz Olofson

1/2


Anders MatzonHKMtz diurskytter


3/2


Matz StranghHKMtz diurskytter, knecht 1627, i Windallbrodher

Anders StranghHKMtz diurskytter


1/4


Påual ÅtermanHKMtz diurskytter, i Efuiärf


1/3


Philip Keijsar

68

0

siukligh, uthgammal


1/4


Mårten Lauckoinen

66

0

siukligh, uthgammalson

Tomas Mårtenson

29

11/4


Tomas Person

33

21/4


Simon Jacobson

32

3
drengh

Jöns Pålson

20

41/4


Mårten Matzon

27

0

hafuer tarmlop


1/4


Marcus Eskilson

30

5

siukligh


3/4


Per Person

28

6
brodher

Olof Person

27

72/3


Peer Person

28

8

Siukligh, ofärdigmågh

Matz Matz

29

9

knecht 1627


1/6


Matz Grelson

29

0

knecht 1623


1/1


Lasse Jacobson

41

10
broder

Peer Jacobson

39

11/3


Hinrik Grelson

33

23/4


Jöns Jute

43

0

ofärdigh man


1/4


Lars Simonson

46

0

siukligh, blind


1/2


Hinrik Marcuson

22

31/2


Matz Anderson

51

0

Refuen af en Biörn


3/4


Erich Olofson

29

4
broder

JacobOlofson

27

5

k 1627broder

Olof Olofson

20

63/4


Mårten Anderson

6

0

gammal knechtson

Anders Mårtenson

30

73/4


Marcus Grelson

53

83/4


Matz Olofson

43

9

k 1627 ofärdig i roobenet


1/4


Eskil Person

68

0

suag synter


1/2


Jöns Larson

46

101/2


Jöns Matzon

33

1
drengh

Sigfrid Mårtenson

25

2

knecht


1/2


Peer Pålson

43

3

ofärdig


1/4


Grels Anderson

43

41/4


Bertil Simonson

33

5

knecht 1627

Windall

1/1


Marcus Hokanson

30

6

knecht 1625brodher

Jacob Håkanson

27

71/4


Erick Marcuson

33

8

k 1628


1/3


Mårten Spangar

43

9

siukligh


2/3


Marcus Spangar

41

10

siukligh


1/1


Lasse Matzon

33

1
broder

Tomas Matzon

29

2

knecht 1627drengh

Marcus Person

24

3

knecht


1/1


Mårten Jönson

21

4


Sauby

1/4


Matz Franson

39

0

Mistenkter för spetelsko


1/4


Lars Olofson

31

0

knecht 1629


2/3


Påwal Tarwånen

33

5
drengh

Erick Grelson

20

6

knecht


2/3


Måns Taruånen

37

7
mågh

ErickOlofson

19

83/4


Matz Söfringhson

39

9

siuklighbroder

Erich Söfringhson

33

103/4


Påuel Pålson

43

1

siuklig


3/4


Jöns Pålson

46

0

siukligh


3/4


Olof Kärno

57

0

siuklighson

Anders Olofson

33

2

knechtson

Ssimon Olofson

31

3

ofärdig i robenet


1/4


Marcus Jacobson

33

45/4


Simon Hytinen

39

5
broder

Josep Hytinen

33

61/3


Olof Hytinen

41

71/3


Olof Timonen

66

0

siukligh och gamal


3/4


Påual Timonen

73

0

gammal knecht, siuklighson

Hans Pålson

30

8


Ewijärf

1/1


Carl Clason

29

91/1


Marcus Larson

48

10
brorson

Hans Pålson

17

11/2


Olof Olofson

25

21/4


Marcus Olofson

60

0

uthgammal, blindson

Olof Marcuson

29

31/3


Mickel Olofson

44

41/4


Mårten Clason

23

51/2


Lasse Olofson

55

6

ofärdig i robenet


1/2


Hans Anderson

46

7

siuklig, xxx


3/4


Olof Anderson

23

83/4


Anders Girs

17

9

k 1629


1/8


Tomas Jönson

41

0

blind


1/1


Olof Hanson

50

0

svag synterdrengh

Matz Simson

18

10

knecht


1/1


Olof Marcuson

70

0

siuklighson

Matz Olofson

43

1

siuklighson

Erick Olofson

31

2

k 1626


1/4


Anders Hanson

67

0

k 1620


3/4


Anders Matzon

21

3

k 1625

Hapaiärff

3/2


Hindrich Larson

39

4

ofärdig i robenetbroder

Anders Larson

21

51/1


Hindrich Matzon

49

6

siukligh


1/1


Hindrich Erson

29

7

k 1629


3/4


Anders Olofson

33

81/4


Tomas Larson

31

9

k 1625


1/6


Sigfred Larson

33

10

been bruten, nybyggare


1/2


Lars Pärson

73

0

surögder,ythgammal, ofärdig, gåår medh 2 kryckior


1/3


Peer Condiainen

48

1

swagh siunter


1/2


Cnut Matzon

46

2

ofärdig i benen


1/1


Peer Matzon

43

0

dömder ifrån lifwet


1/2


Mårten Erikson

33

31/2


Marcus Jönson

29

4

k 1627broder

Påual Jonson

20

5

knecht


1/1


Hindric Månson

71

0

ganska siuklighson

Påwal Hinderson

30

61/4


Peter Palainen

67

0

siukligh


1/4


Simon Person

66

0

gammal


1/1


Olof Karfuoi

43

7

starblindbroder

Eskil Karfuoi

23

8

k 1625


5/4


Clemet Cankoinen

38

9

siuklighbroder

Matz Cankoinen

30

0

suag synter xxx


1633

Rothe Mantalet aff Pedersöre sochn ...

VMA/ WA773

1633

mnt

Suhde

Nimi

ikä

no

huom

Alijärwiiby

 1/2


Staffan Matzsonn

56


HKMtz diurskyttarson

Eskill Staffanssonn

23

son

Oluff Staffanssonn

27

1 1/2


Oluff Matzonn

53


HKMtz diurskyttarson

Matz Oluffsonn

22
 1/2


Anders Matzonn

37


HKMtz diurskyttar
Pål Matzsonn

16
 3/2


Andres Strångh

38


HKMtz diurskyttarbr

Päär Strångh

27

br

Mårthen Strångh

37

2 1/2


Påel Otternen

43


HKMtz diurskyttardr

Påel Påelsonn

20
 1/3


Peer Phillipssonn

29

3 1/4


Lars Mårtensonn

20

4 1/2


Matz Laukoinen ?

42

5 1/2


Eskill Påelsonn

26

6 1/4


Anders Oluffsonn

20

7 1/4


Simon Jacobsson

36

8
son

Päär Simonsson

15

9
dr

Päär Påålsson

20

10

knecht


 1/4


Tomas Päärsson

36

1 1/4


Marcus Eskilsson

33

2 3/4


Päär Päärsonn

30

3
br

Oluff Peersson

28

4 2/3


Anders Påelsson

24

5 1/4


Matz Greelsonn

32

6 1/1


Lars Jacobsson

44

7
son

Jacob Larssonn

16

8 1/2


Hindrih Grelssonn

36

9
dr

Matz Matzsonn

24

10

knecht


 1/2


Henrich Marcussonn

25

1 3/4


Oluff Jacobssonn

50

2
son

Erich Oluffssonn

28

3
son

Jacob Oluffssonn

32

4 3/4


Anders Mårtensson

34

5 3/4


Marcus Grelsonn

56

6
son

Anders Marcusson

15

7 1/4


Erich Eskelsonn

16

8
dr

Simon Laukoinen

15

9
dr

Pphilipus Jöransson

16

10

knecht


 1/2


Jöns Larsonn

18

1 1/2


Jöns Matzsonn

37

2
ss

Matz Jönsson

15

3

onko sonason on


 1/2


Johan Personn

15

4 1/4


Grels Andersonn

46

5
br

Erich Andersson

20

6 1/4


Bertill Simonsson

36

7


Windall

 1/4


Erich Morttensonn

36

8 3/4


Abraham Matson


9

i Aljerfijbr

Simon Matzsonn

28

10

knecht


 1/1


Mårten Spångar

46

1
son

Matz Mårtensson

15

2 1/1


Matz Laarsonn

60

3
son

Lars Matzsonn

36

4
son

Tommas Matzsonn

32

5 1/1


Mårten Jörnssonn

24

6
dr

Michil Clemetson

15

7 1/4


matz Fransson

42

8 1/1


Marcus Håks:n

33

9

i Windalabr

Jacob Håkansonn

30

10

knecht


 2/3


Påål Tarwonen

46

1 2/3


Måns Tarwonen

46

2 x


Erich Oluffso

22

3 1/4


Siffredh Larsonn

36

4 5/4


Oluf Kärno

58

5
son

Simon Oluffsonn

36

6 1/4


Marcus Jacobsonn

35

7 1/3


Cnuth Oluffsonn

20

8 3/4


Påel Påelsonn

46

9
br.son

Mårten Personn

18

10

knecht


 5/4


Simon Hytinen

34

1
br

Joseph Hytinen

36

2 1/4


Oluff Hytinen

44

3
son

Nils Oluffsonn

15

4 3/2


Erich Påelsonn

16

5


Ewijärfwi

 1/1


Carll Clemetsonn

28

6 1/1


Marcus Larsson

52

7
br son

Hans Påelsonn

21

8 1/2


Clas Oluffsson

33

9
dr

Marcus Eskilson

17

10

knecht


 1/4


Mårten Claesonn

26

1 1/2


Lars Olsonn

50

2 1/2


Hans Andersson

51

3 3/4


Oluff Andersson

26

4 1/1